© Obec Rovné, okr. Humenné, telefón: 057/779 66 51
OZNAMY:


Záverečný účet obce Rovné za rok 2013

Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie rozsahu výkonu funkcie starostu

Výberové konanie - kontrolór


Oznámenie o začatí konania o výrube obec Rovné

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín 2015