© Obec Rovné, okr. Humenné, telefón: 057/779 66 51
Úradná tabuľa
 
VZN 1/2020 - pohreisko a Dom nádeje Rovné
17.12.2020
VZN 2/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Rovné
17.12.2020
Všetky potrebné informácie k samosčítaniu sa dozviete po kliknutí na tento odkaz: 
www.scitanie.sk

K dispozícií máte aj inštruktážne videonávody:
www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie
KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE
OZNAMY        21. nedeľa
OZNAMY        22. nedeľa
OZNAMY        23. nedeľa
OZNAMY        24. nedeľa
OZNAMY        25. nedeľa
OZNAMY        26. nedeľa
OZNAMY        28. nedeľa
OZNAMY        29. nedeľa
1. adventná nedeľa – 29.11.2020
2. adventná nedeľa - 6. 12. 2020
4. adventná nedeľa
OZNAMY         Svätá Rodina
5. veľkonočná nedeľa
6. veľkonočná nedeľa - 9. 5. 2021
7. Veľkonočná nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého
Alexander Trizuljak
12. nedeľa cez rok
Novokňaz Jakub Jasík
14. Nedeľa 2021
16. nedeľa 2021
17. Nedeľa 2021
19. Nedeľa 2021
22. Nedeľa 2021
23. Nedeľa 2021
24. Nedeľa 2021
25. Nedeľa 2021
26. Nedeľa 2021
27. Nedeľa 2021
28. Nedeľa 2021
29. Nedeľa 2021
30. Nedeľa 2021
31. Nadeľa 2021
33. Nedeľa 2021
Krista Kráľa
 
 
 
 
 
Sľub farskej ekonomickej rady v Rovnom
Historická knižnica farnosti Vyšný Hrušov
Výstavba kostola sv. Cyrila a Metoda v Adidovciach v rokoch 1930 - 1932