© Obec Rovné, okr. Humenné, telefón: 057/779 66 51
Úradná tabuľa
 
VZN 1/2020 - pohreisko a Dom nádeje Rovné
17.12.2020
VZN 2/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Rovné
17.12.2020
Všetky potrebné informácie k samosčítaniu sa dozviete po kliknutí na tento odkaz: 
www.scitanie.sk

K dispozícií máte aj inštruktážne videonávody:
www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie
KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE
Sľub farskej ekonomickej rady v Rovnom
Historická knižnica farnosti Vyšný Hrušov
Výstavba kostola sv. Cyrila a Metoda v Adidovciach v rokoch 1930 - 1932
2. nedeľa 16.01.2022
Krst Pána     9.1.2022