© Obec Rovné, okr. Humenné, telefón: 057/779 66 51
Úradná tabuľa
 
Obecný úrad Rovné 
okres: Humenné

Tel./ fax:                  +421 57 779 66 51
e-mail:                      obecrovne@rovne.eu
                                 ou.rovne.he@gmail.comStarosta obce:         Ing. Jozef Baláž
                                 +421 908 892 076
                                 starosta@rovne.eu

Poslanci obecného zastupiteľstva   
Vladimíra Janitorová, Mgr. - zastupca starostu
Ondrej Bezeg, Ing.
Bilec Peter
Hromadová Jana, Mgr.
Martina Panocová, PhDr., MBA.

Pracovníčka obec. úradu:    Karasová Blanka

Kontrolór obce:     Ing. Kulanová MáriaÚradné hodiny:  
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 15.30
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok: 7.30 - 13.00
Obecný úrad

Obecný úrad

Znaky obce

Znaky obce

Fakturačné údaje:

Obec Rovné
Rovné 154
067 32

IČO:
00323489

DIČ:
2021173781

Č.účtu: 
4251222001/5600
Prima Banka Slovensko, 
(IBAN: SK1656000000004251222001)

29825532/0200
VÚB Banka,
(IBAN: SK0402000000000029825532)