© Obec Rovné, okr. Humenné, telefón: 057/779 66 51
Úradná tabuľa
 
VZN 1/2020 - pohreisko a Dom nádeje Rovné
17.12.2020
VZN 2/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Rovné
17.12.2020
Všetky potrebné informácie k samosčítaniu sa dozviete po kliknutí na tento odkaz: 
www.scitanie.sk

K dispozícií máte aj inštruktážne videonávody:
www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie
Obecný úrad Rovné 
okres: Humenné

Tel./ fax:                  +421 57 779 66 51
e-mail:                      obecrovne@rovne.eu
                                 ou.rovne.he@gmail.comStarosta obce:         Ing. Jozef Baláž
                                 starosta@rovne.eu

Poslanci obecného zastupiteľstva   
Vladimír Prochyra - zástupca starostu
Mgr. Vladimíra Janitorová
PhDr. Martina Panocová
Jozef Mantič
Ondrej Miškoc

Pracovníčka obec. úradu:    Karasová Blanka

Kontrolór obce:     Ing. Kulanová MáriaÚradné hodiny:  
Pondelok: 7.00 - 16.00
Utorok: 7.00 - 16.00
Streda: 7.00 - 16.00
Štvrtok: 7.00 - 16.00
Piatok: 7.00 - 13.30
Obecný úrad

Obecný úrad

Znaky obce

Znaky obce

Fakturačné údaje:

Obec Rovné
Rovné 154
067 32

IČO:
00323489

DIČ:
2021173781

Č.účtu: 
4251222001/5600
Prima Banka Slovensko, 
(IBAN: SK1656000000004251222001)

29825532/0200
VÚB Banka,
(IBAN: SK0402000000000029825532)