Zmluvy 2022      
Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Dohoda č. 22/35/012/12 31.1.2022 31.1.2022
FÚRA s.r.o.
IČO: 36211451
Príloha č.3 k zmluve
o poskytovaní služieb
v oblasti triedeného zberu
20.2.2022 2.3.2022
Debra, n. o. - Zariadenie pre seniorov, Rovné 69 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 6.12.2021 1.3.2022 2.3.2022
Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a pavla, Vyšný Hrušov Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 21.3.2016 20.3.2022 20.3.2022
Rastislav Mucha RAMSTAV, Laborecká 57,066 01 Humenné ZMLUVA O DIELO č. OO8/2022 14.4.2022 19.4.2022
Ing. Jozef Hyc Kúpna zmluva
Parcela C KN 2348/5
14.7.2022 14.7.2022
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., 072 31 Klokočov 45 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 001/09/2022 21.9.2022 21.9.2022
FURA s.r.o.
IČO:36211451
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 1.12.2022 1.12.2022
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné DOHODA č. 22/35/010/64 2.12.2022 2.12.2022