Zmluvy 2021      
Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
FÚRA s.r.o.
IČO: 36211451
Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 30.12.2020 4.1.2021
Stanislav Schlimbach
IČO: 35460628
Zmluva o dielo na výkop hrobov 1.1.2021 4.1.2021
Obec Udavské, Ing. Peter Hudák, IČO:00323683 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 22.01.2021 23.01.2021
Obec Udavské, Ing. Peter Hudák, IČO:00323683 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 29.01.2021 30.01.2021
Obec Udavské, Ing. Peter Hudák, IČO:00323683 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 12.02.2021 13.02.2021
Obec Udavské, Ing. Peter Hudák, IČO:00323683 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 19.02.2021 20.02.2021
Obec Udavské, Ing. Peter Hudák, IČO:00323683 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 26.02.2021 27.02.2021
Obec Udavské, Ing. Peter Hudák, IČO:00323683 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 05.03.2021 06.03.2021
Obec Udavské, Ing. Peter Hudák, IČO:00323683 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 12.03.2021 13.03.2021
Obec Udavské, Ing. Peter Hudák, IČO:00323683 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 19.03.2021 20.03.2021
Obec Udavské, Ing. Peter Hudák, IČO:00323683 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 26.03.2021 27.03.2021
FÚRA s.r.o., SNP 77,
044 42 Rozhanovce,
lČO 36211451
Príloha č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu 12.4.2021 12.4.2021
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Kúpna zmluva č.185/64/2021/IÚ 6.7.2021 6.7.2021
KEZ, s.r.o., Jasenov 332
IČO: 44449763
Zmluva o dielo č. 01-2021 22.7.2021 22.7.2021
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
072 31 Klokočov 45
IČO: 42104629
Zmluva o poskytovani auditorskych služieb 11.08.2021 11.08.2021
SR, zastúpená Ministerstvom vnútra SR Darovacia zmluva č.p.:ZBH7-166-039/2021 11.10.2021 11.10.2021
Debra, n. o. - Zariadenie pre seniorov, Rovné 69
IČO: 53039301
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 6.12.2021 10.12.2021
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Dohoda č. 21/35/010/59 10.12.2021 10.12.2021
FÚRA s.r.o.
IČO: 36211451
DODATOK 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 29.12.2021 29.12.2021