Zmluvy 2020      
Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
Rimskokatolícka farnosť sv.Petra a Pavla,Vyšný Hrušov Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 21.3.2016 1.1.2020 4.3.2020
KVH a strelecký klub PERÚN, Lackovce 110, 066 01 Humenné Kúpna zmluva V3S VALNIK 21.7.2020 21.7.2020
KVH a strelecký klub PERÚN, Lackovce 110, 066 01 Humenné Kúpna zmluva V3S POKA 21.7.2020 21.7.2020
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Rovné 69, 067 32 Rovné
IČO: 53039301
Kúpna zmluva DEBRA, n.o. 24.07.2020 27.07.2020
FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu 23.6.2020 30.6.2020
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8,917 02 Trnava Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 15.7.2020 30.7.2020
Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava Zmluva č. 144886 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 4.9.2020 4.9.2020
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., 072 31 Klokočov 45 Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb 17.9.2020 17.9.2020
1. Humenská a. s., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné Kúpna zmluva - traktor kolesový 25.9.2020 25.9.2020
1. Humenská a. s., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné Kúpna zmluva príves nákladný za traktor 25.9.2020 25.9.2020
Hasič Štefan Kúpna zmluva - snehová radlica 19.10.2020 19.10.2020
Slovenská republika - Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke 27.11.2020 27.11.2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Dohoda č. 20/35/010/81 17.12.2020 30.12.2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Dohoda č. 20/35/012/68 17.12.2020 30.12.2020
ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri zabezpeční systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 17.12.2020 30.12.2020