Zmluvy 2019      
Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30794323
Zmluva o poskytnutí NFP č_074PO220087   10.1.2019
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 41/003/19 2.4.2019 2.4.2019
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Zmluva Z201916133 Z 27.05.2019 28.05.2019
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Zmluva č. 306/2019/OK 15.6.2019 15.6.2019
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201916133 Z 28.06.2019 25.07.2019
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Zmluva o dielo a poskytovaní služieb 17.7.2019 25.7.2019
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., 072 3l Klokočov 45 Zmluva o poskytnutí audítorských a poradenských služieb 20.10.2019 20.10.2019