Zmluvy 2019      
Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30794323
Zmluva o poskytnutí NFP č_074PO220087   10.1.2019
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 41/003/19 2.4.2019 2.4.2019