Zmluvy 2018      
Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
ASING s.r.o., Štefániková 4995, 066 01 Humenné Mandátna zmluva Asing na výkon stavebného dozoru vodovod 2018 19.2.2018 20.2.2018
ASING s.r.o., Štefániková 4995, 066 01 Humenné Mandatna zmluva dozor revitaliza verejného priestranstva 02.04.2018 06.04.2018
ASING s.r.o., Štefániková 4995, 066 01 Humenné Dodatok č 1 k Mandátnej zmluve dozor revitalizacia priestranstva 03.04.2018 06.04.2018
ASING s.r.o., Štefániková 4995, 066 01 Humenné Mandatna zmluva dozor Rekonštrukcia obecnej infraštruktúry 05.04.2018 06.04.2018
ASING s.r.o., Štefániková 4995, 066 01 Humenné Dodatok č 1 k Mandatnej zmluve dozor nfraštruktúra 06.04.2018 06.04.2018
Projekty EÚ, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov Dodatok č 1  k zmluve o dielo 1_2016. 04.04.2018 06.04.2018
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt, Hviezdoslavova 6, 080 01 Prešov Dodatok č1 k zmluve o dielo č 151209 10.04.2018 11.04.2018
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt, Hviezdoslavova 6, 080 01 Prešov Dodatok č1 k zmluve o dielo č 151208 10.04.2018 11.04.2018
CEZO spol. s r.o., Mierová 1973/79, Humenné Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 3/2012 20.4.2018 20.4.2018
CEZO spol. s r.o., Mierová 1973/79, Humenné Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 2/2012 23.4.2018 23.4.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava, IČO: 30794323 Zmluva o NFP č. 072PO130002 16.3.2018 16.3.2018
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31396674
Rámcová dohoda č. Z201819662_Z 07.05.2018 09.05.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava, IČO: 30794323 Zmluva o NFP č. 072PO130252 10.5.2018 10.5.2018
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o účte Prima Banka Slovensko a. s. 18.5.2018 18.5.2018
Prima banka Slovensko, a.s. Municipálny úver - Univerzál 18.5.2018 18.5.2018
JMP Holding s.r.o. Protipovodňová
ochrana
16.4.2018 30.4.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č.1
k zmluve o NFP
28.5.2018 1.6.2018
Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) - č. 41/009/18 18.6.2018 19.6.2018
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č 41/007/18 03.07.2018 04.07.2018
Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Zmluva č. 127778 08U01 26.6.2018 5.7.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynslá 31,042 91 Košice Dodatok č.1  k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307352C 28.6.2018 12.7.2018
GRAND-MS, s.r.o., I. Krasku 1881/32C, Prievidza 971 01 Objednávka - tonery 26.10.2018 26.10.2018
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
IČO: 50528041
Zmluva č. ZO 2018B19774-1 17.12.2018 17.12.2018