Zmluvy 2017      
Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
SWAN Mobile, a. s. Borskd 6,
84104 Bratislava 4
Zmluva o poskytnutí verejnej služby 02.02.2017 02.02.2017
ELSAT-SPECIAL s.r.o., Maškovce 4, 067 32 Vyšný Hrušov Zmluva o poskytnutí verejnej služby číslo 15020004 01.02.2017 10.02.2017
Pohrebná služba -Schlimbach,  Košická 2507/31, 066 01 Humenné Zmluva o dielo na poskytnutie služieb odborne spôsobilého zástupcu 17.02.2017 20.02.2017
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, Slovenská republika Rámcová dohoda č. Z20177705_Z 24.02.2017 04.04.2017
Sunflower AMPL, s.r.o.
Postupimská 25, Košice
Zmluva o dielo č. 14/2017 na poskytnutie služby - vypracovanie žiadosti 20.06.2017 20.06.2017
LO-BE Slovakia, s.r.o.
Drieňová 34, Bratislava
Zmluva o dielo 6/2017 - stavebné práce 11.8.2017 30.8.2017
FURA s.r.o., SNP 77
044 42 Rozhanovce
Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 30.8.2017 30.8.2017
C&S GROUP, s.r.o., štefánikova 1369/41
Michalovce
Zmluva o dielo č 10/2016 Rekonštrukcia obecnej infraštruktúry 6.7.2017 6.10.2017
C&S GROUP, s.r.o., štefánikova 1369/41
Michalovce
Zmluva o dielo č 11/2016 Revitalizácia verejného priestranstva 31.8.2017 25.10.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK. a.s., Bratislava 31.12.2017 31.12.2017
Cezo spol. s r.o., Jasenovská2628, Humenné, IČO: 36357535 Zmluva o dielo č.11/2017 31.12.2017 31.12.2017