Zmluvy 2015      
Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Kúpna zmluva a zmluva o poskytnutí služieb - balík služieb Slovak Telekom 09.02.2015 10.02.2015
Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb 23.02.2015 25.02.2015
Komunálna poisťovňa Poistná zmluva skupinové poistenie 09.04.2015 11.04.2015
Fúra s.r.o.   SNP 77
044 42 Rozhanovce
Dodatok 1_2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Fura 15.04.2015 17.04.2015
DataCentrum (DEUS), Kýčerského 5,
811 05 Bratislava
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM 20.04.2015 21.04.2015
Nadácia SPP, 
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 13/2015 12.05.2015 15.05.2015
MV SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2015/000011/03 13.05.2015 15.05.2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,
821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange 15.05.2015 17.05.2015
Rotrend, n.o.  Duchnovičová 478/25, 068 01 Medzilaborce Nájomná zmluva - Denný stacionár 26.07.2015 28.07.2015
ELSAT-SPECIAL s.r.o., Maškovce 4, 067 32 Vyšný Hrušov Zmluva o poskytnutí verejnej služby 29.07.2015 30.07.2015
MUDr. Vlasta Janovská, Brestov 143, 066 01 Humenné Zmluva o poskytnutí služby - lekárska posudková činnosť 01.10.2015 03.10.2015
Mgr. Jana Kosťová,   Rotrend, n.o.  Duchnovičová 478/25,  068 01 Medzilaborce Zmluva o poskytnutí služieb
01.10.2015
03.10.2015
NATUR-PACK, a.s.  Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Zmluva o budúcej zmluve 13.10.2015 30.12.2015
DataCentrum (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM 17.12.2015 19.12.2015
Úrad vlády SR, Nám.slobody1, 813 70 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády SR 18.12.2015 22.12.2015
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt, Hviezdoslavova 6, 080 01 Prešov Zmluva o dielo č. 151208 - na vypracovanie PD - Rekonštrukcia obecnej infraštruktúry 22.12.2015 23.12.2015
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt, Hviezdoslavova 6, 080 01 Prešov Zmluva o dielo č. 151209 - na vypracovanie PD - Rekonštrukcia verejného priestranstva 22.12.2015 23.12.2015
Nadácia pre deti Slovenska, Heyduková 3, 811 08 Bratislava Zmluva číslo PDUK 1-63-002-2015 o poskytnutí finančného príspevku 29.12.2015 30.12.2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva číslo 20-000102672PO2015 o dodávke úžitkovej vody 03.09.2015 30.12.2015
ASING s.r.o.,   Štefániková 4995, 066 01 Humenné Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania 28.12.2015 30.12.2015
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Prenájom nehnuteľností 21.12.2015 21.12.2015