Zmluvy 2013
Zmluva O2 o poskytovaní osobitných podmienok pre poskytovanie služieb, dodatok
Zmluva O2 internet projekt ERF
Zmluva O2 poskytovanie verejnych služieb1 projekt ERF
Zmluva O2 poskytovanie verejnych služieb2 projekt ERF
Zmluva O2 poskytovanie verejnych služieb3 projekt ERF
Zmluva O2 poskytovanie verejnych služieb4 projekt ERF
Zmluva O2 poskytovanie verejnych služieb5 projekt ERF
Zmluva ZP Union elektronicke služby
Zmluva o pripojení Midinet
Zmluva_CVC_ZS_Udavske
Zmluva_CVC_Pticie
Zmluva_CVC_ZS_Pugacevova
Zmluva_CVC_Duha
Zmluva_CVC_SNP
Zmluva_UVSR_11_2013
Zmliuva o pripojení ELSAT SPECIAL
Dodatok 1 k Zmluve o výkone správy majetku obce
Subdodávateľská zmluva o poskytovaní právnej pomoci