Zmluvy 2012
Nájomná zmluva Urbariát lesov, pozemkov a pasienkov Rovné
Zml 1_zmluva_o_dielo_CEZO_2_2012
Zml 2_zmluva_o_dielo_CEZO_3_2012
Zmluva o výkone správy majetku obce pre VVSas
Zml 3_zmluva o pozicke_Udavske
Zml 4_dodatok_k_zmluve_c_2011_21
Zml 5_zmluve c_8568708U01_Enviro
Zml 6_VVS_o_zdruzeni_prostriedkov
Zml 7_dodatok_1_SPP
Zml 8_Katastralny_urad
Zml 9_dodatok2_CO
Nájomná zmluva SVP