Výzvy  VO Datum
zverejnenia
Výzva na predkladanie ponúk - telekomunikačné služby 4.4.2013
Výzva na predkladanie ponúk - osobné pc, pc príslušenstvo, multifunkčné zariadenia 8.4.2013
Výzva na predkladanie ponúk - kancelárske potreby 26.5.2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky PC MZ OFF 22.6.2013
VO kancelárske potreby 26.6.2013
Výzva - subdodáveteľské služby 13.8.2013
Výzva - Doplnková publicita 13.9.2013
Výzva na predkladanie ponúk 7.8.2014
Výzva na predkladanie ponúk 26.8.2014
Výzva - Najkrajšia hra 16.1.2015
Výzva na predkladanie ponúk  v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou -
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rovné

... Príloha excel ...
3.3.2017
Výzva na predkladanie ponúk
Dom smútkuDom smútku - pohľadyRez terénom a úpravaSituáciaTechnická správaZadanie - výkaz - výmerZameranie
10.11.2017