Prírodné pomery, poloha

Obec leží severovýchodne od Humenného vzdialená asi 10 km, v oblasti Nízkych Beskýd - Laboreckej vrchoviny v údolí rieky Udavy, na jej náplave štrkov, pieskov a svahových hlín. Stred obce má nadmorskú výšku 190 m/n.m. Z juhovýchodu je obkolesená pahorkatinou s najvyšším kopcom Biely vrch, ktorý má nadmorskú výšku 311 m.n.m. Rozloha cho­tára je 6 813 ha. Hraničí s chotármi 4 obcí. Na juhovýchode s Kamenicou n/Cirochou a Dlhým n/Cirochou a na severozápade s Vyšným Hrušovom a Udavským.

Prevláda tu mierne teplé počasie. Priemerná ročná teplota je 6,0 °C. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 18,4 °C. Priemerná letná teplota mesiacov máj až september je 14,8 °C. Najchladnejším me­siacom je január s priemernou teplotou - 5,2 °C.