Odborný garant projektu: Ing. Jozef Baláž
E-mail:     
jozef.balaz@pobox.sk
tel. Číslo:   0908 892 076


Manažér projektu: Mgr. Ján Mantič
E-mail:     
mantic.rovne@gmail.com
tel. Číslo:   0948 395 240


Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu
Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 
Obec Rovné realizuje projekt ako partner konečného príjemcu, ktorým je Slovenská humanitná rada.