Objednávky 2022      
Dodávateľ/Odberateľ Názov objednávky dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
LIMPO, s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov Zhotovenie výrobkov s tematikou obecného erbu 10.3.2022 10.3.2022
UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava Objednávka - lístky 16.11.2022 16.11.2022