Objednávky 2020      
Dodávateľ/Odberateľ Názov objednávky dátum uzatvorenia dátum zverejnenia