Objednávky 2016      
Dodávateľ/Odberateľ Názov objednávky dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
ASING s.r.o., Ing Anton Klajban, Štefániková 4995, 066 01 Humenné VO na dodávateľa stavebných prác na projekt: Rovné- Rekonštrukcia vrejného priestranstva 04.01.2016 05.01.2016
ASING s.r.o., Ing Anton Klajban, Štefániková 4995, 066 01 Humenné Obj. SL/20160002
- stavebný dozor
05.02.2016 05.02.2016
ASING s.r.o., Ing Anton Klajban, Štefániková 4995, 066 01 Humenné Objednávka SL 20160003 - stavebný dozor Revitalizácia VP 9.3.2016 9.3.2016